Komisje merytoryczne ZPP

fotolia.pl

Jednym z miejsc analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są działania funkcjonujących przy Związku komisji merytorycznych.

Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród nich znajdują się:

 • Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych ZPP
 • Komisja ds. Ustrojowych ZPP
 • Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli ZPP
 • Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZPP
 • Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZPP
 • Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu ZPP
 • Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa ZPP
 • Komisja ds. Statystyki Publicznej ZPP
 • Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZPP
 • Komisja ds. Międzynarodowych ZPP

W pracach tych ciał uczestniczą osoby widniejące poniżej.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji mogą zgłaszać taką wolę pisząc na mail: biuro@zpp.pl

 


SKŁAD OSOBOWY


Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych ZPP

 • Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Maria Lucyna Jasińska – Skarbnik Powiatu Grajewskiego
 • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 • Edward Mazurkiewicz – Skarbnik Powiatu Elbląskiego
 • Michał Mróz – Starosta Tucholski
 • Bogdan Polak – Skarbnik Powiatu Olkuskiego
 • Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego

Komisja ds. Ustrojowych ZPP

 • Tomasz Kuczyński – Wicestarosta Nowotomyski
 • Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego
 • Mariusz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie

Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli ZPP

 • Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Stanisław Kossakowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
 • Leonard Krawczyk – Sekretarz Powiatu Częstochowskiego
 • Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZPP

 • Leszek Aleksiejuk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
 • Piotr Alszko – Starosta Sejneński
 • Józef Kabała – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starogardzie Gdańskim
 • Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Rafał Konon – Wicestarosta Słupski
 • Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 • Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński
 • Alicja Rutkowska – Wicestarosta Grajewski
 • Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
 • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki

Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZPP

 • Wojciech Borecki – Wicestarosta Głogowski
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski
 • Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
 • Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)
 • Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu ZPP

 • Jolanta Jaśkowiak – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie
 • Jerzy Miller – Wicestarosta Gryfiński
 • Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
 • Jędrzej Schubert – Wicestarosta Międzychodzki
 • Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański
 • Krzysztof Żebrowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa ZPP

 • Ewelina Ajdyn – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Powiatu Grajewskiego
 • Piotr Alszko – Starosta Sejneński
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
 • Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
 • Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)

Komisja ds. Statystyki Publicznej ZPP

 • Krystyna Jankowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego

Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZPP

 • Antoni Milewski – Sekretarz Powiatu Grajewskiego
 • Krzysztof Żebrowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Komisja ds. Międzynarodowych ZPP

 • Michał Mróz – Starosta Tucholski