Aktualności

6 września 2017

Gwarancja sieci. O powodzeniu systemu zdecydują środki finansowe podmiotów będących w sieci szpitali - wywiad dla Serwisu Samorządowego PAP

O ustawie tworzącej sieć szpitali, zasadach dotyczących ich finansowania rozmawiamy z Ludwikiem Węgrzynem, prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, starostą bocheńskim.

Od 1 października rusza sieć szpitali. Minister Konstanty Radziwiłł podkreśla, że w opinii osób zarządzających szpitalami jest to ustawa raczej korzystna. Jak ten pomysł oceniają samorządowcy?

- Na pewno zaletą ustawy jest pewna stabilizacja dla podmiotów leczniczych, które znalazły się w sieci oraz położenie nacisku na kompleksowość udzielania świadczeń. Natomiast o tym jak system się sprawdzi, tzn. czy poprawi się dostępność do świadczeń oraz sytuacja szpitali posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą decydowały środki finansowe, które otrzymają podmioty lecznicze funkcjonujące w sieci.

Zasady finansowania, w zasadzie nie są regulowane ustawowo. Ustawa odsyła tutaj do rozporządzenia wykonawczego w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie trwają prace na projektem rozporządzenia, które określi zasady ustalania ryczałtu na kolejne okresy rozliczeniowe.

W samym projekcie rozporządzenia dotyczącym ryczałtu jest odwołanie do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopiero znając treść tych rozporządzeń oraz dysponując danymi pozwalającymi obliczyć wysokość ryczałtu na podstawie wzoru, będzie można stwierdzić, czy zmiana była korzystna dla samorządowych szpitali.

Dalsza część wywiadu w Serwisie Samorządowym PAP.