Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Jan Zalewski
  Starosta Siemiatycki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Legionów Piłsudskiego 3
  17-300 Siemiatycze
  woj. podlaskie

  e-mail główny: starosta.bsi@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: powiat@siemiatycze.pl

  tel. +48 85 656 65 00
  fax: +48 85 656 65 01

  Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zmiany w sieci szpitali

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych z RPO na ochronę zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy przez administrację wojewody

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie współpracy administracji wojewody w obszarze pomocy społecznej z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie finansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie pomocy społecznej (finansowanych z EFRR) w połączeniu z realizacją działań finansowanych z EFS dla podmiotów zlokalizowanych poza Białostockim Obszarem Funkcjonalnym

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf