Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2018-09-20T17:15:17+00:00 ZPP CMS PL-pl Słowniczek wyborczy – wybory 2018. Warto się z nim zapoznać http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Wpływ reformy edukacji na powiatową oświatę. Wartościowa publikacja http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1152-wplyw-reformy-edukacji-na-powiatowa-oswiate-wartosciowa-publikacja http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1152-wplyw-reformy-edukacji-na-powiatowa-oswiate-wartosciowa-publikacja Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Regionalne konferencje pt. „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny” http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1150-bank-gospodarstwa-krajowego-zaprasza-na-regionalne-konferencje-pt-biznes-samorzad-rozwoj-regionalny http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1150-bank-gospodarstwa-krajowego-zaprasza-na-regionalne-konferencje-pt-biznes-samorzad-rozwoj-regionalny Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Jak powiaty służą obywatelom. Raport ZPP http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1151-jak-powiaty-sluza-obywatelom-raport-zpp http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1151-jak-powiaty-sluza-obywatelom-raport-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja ze Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1148-relacja-ze-zgromadzenia-jubileuszowego-zpp http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1148-relacja-ze-zgromadzenia-jubileuszowego-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Starostowie i prezydenci 20-lecia http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1145-starostowie-i-prezydenci-20-lecia http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1145-starostowie-i-prezydenci-20-lecia Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 UKSW – ZPP. Współpraca naukowo-badawcza nawiązana http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Powyborcza przyszłość JST. Panel dyskusyjny z udziałem prezesa ZPP na Forum w Krynicy http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1140-powyborcza-przyszlosc-jst-panel-dyskusyjny-z-udzialem-prezesa-zpp-na-forum-w-krynicy http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1140-powyborcza-przyszlosc-jst-panel-dyskusyjny-z-udzialem-prezesa-zpp-na-forum-w-krynicy Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 W trosce o zdrowie. Działania ku poprawie sytuacji szpitali powiatowych http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1139-w-trosce-o-zdrowie-dzialania-ku-poprawie-sytuacji-szpitali-powiatowych http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1139-w-trosce-o-zdrowie-dzialania-ku-poprawie-sytuacji-szpitali-powiatowych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Zarząd ZPP http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1138-obradowal-zarzad-zpp http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1138-obradowal-zarzad-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Pogarszająca się sytuacja finansowa i kadrowa szpitali - wspólne stanowisko OZPSP oraz ZPP http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1132-pogarszajaca-sie-sytuacja-finansowa-i-kadrowa-szpitali-wspolne-stanowisko-ozpsp-oraz-zpp http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1132-pogarszajaca-sie-sytuacja-finansowa-i-kadrowa-szpitali-wspolne-stanowisko-ozpsp-oraz-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Modernizacja Roku 2017 - nagrody rozdane http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1137-modernizacja-roku http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1137-modernizacja-roku Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Informacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1141-informacja-z-sierpniowego-posiedzenia-plenarnego-kwrist http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1141-informacja-z-sierpniowego-posiedzenia-plenarnego-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z sierpniowego posiedzenia Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1128-relacja-z-sierpniowego-posiedzenia-zespolu-ds-finansow-publicznych-kwrist http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1128-relacja-z-sierpniowego-posiedzenia-zespolu-ds-finansow-publicznych-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z sierpniowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1130-echa-z-sierpniowego-zespoly-ds-edukacji-kwrist http://zpp.wytworniastron.pl/artykul/1130-echa-z-sierpniowego-zespoly-ds-edukacji-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00