Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Na podstawie Uchwały nr 7/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 4 marca 2015 r. do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali:

 • Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski,
 • Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski.

Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych.

Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 15/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 12 marca 2015 r. oraz Uchwały nr 17/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 12 marca 2015 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:

ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST

 • Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
 • Kazimierz Sać – Starosta Gryficki
 • Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki
 • Katarzyna Liszka-Michałka – ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST

 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
 • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
 • Jacek Żmuda-Trzebiatowski – Radny Powiatu Bytowskiego
 • Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński
 • Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ ŚRODOWISKA KWRiST

 • Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski
 • Tomasz Stanisławski – Wicestarosta Goleniowski
 • Edmund Głombiewski – Starosta Lęborski
 • Witold Kozłowski – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego
 • Mariusz Wiórek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczew
 • Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST

 • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński
 • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 • Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski
 • Walery Czarnecki – Starosta Lubański
 • Zbigniew Mazur – Skarbnik Powiatu Goleniowskiego
 • Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego
 • Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRiST

 • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
 • Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski
 • Andrzej Stolpa – Starosta Płoński
 • Jarosław Komża – ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI KWRiST

 • Marek Wysocki – Wicestarosta Piski
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 • Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski
 • Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST

 • Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
 • Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki
 • Kazimierz Lipiński – Starosta Pyrzycki
 • Józef Kozina – Starosta Głubczycki
 • Marek Ścisłowski – Starosta Grójecki
 • Jan Nowak – Starosta Kazimierski
 • Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski
 • Jarosław Komża – ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST

 • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
 • Andrzej Plutecki – Starosta Radomszczański
 • Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski
 • Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
 • Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki
 • Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST

 • Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
 • Marian Gamrat – Starosta Miechowski
 • Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
 • Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski
 • Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
 • Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST

 • Jerzy Godzik – Starosta Kwidzyński
 • Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH I MIEJSKICH KWRiST

 • Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski
 • Michał Godowski – Starosta Kielecki
 • Franciszek Koszowski – Starosta Świecki
 • Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
 • Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP