Komisje merytoryczne ZPP

fotolia.pl

Jednym z miejsc analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są działania funkcjonujących przy Związku komisji merytorycznych.

Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród nich znajdują się:

 • Komisja ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych
 • Komisja ZPP ds. Ustrojowych
 • Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
 • Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Komisja ZPP ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 • Komisja ZPP ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
 • Komisja ZPP ds. Statystyki Publicznej
 • Komisja ZPP ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Komisja ZPP ds. Międzynarodowych

W pracach tych ciał uczestniczą osoby widniejące poniżej.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o kontakt z Biurem ZPP.

 


SKŁAD OSOBOWY


Komisja ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych

 • Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego
 • Edyta Fedorowicz – Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego
 • Michał Godowski – Starosta Kielecki
 • Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Maria Lucyna Jasińska – Skarbnik Powiatu Grajewskiego
 • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 • Dorota Łyszkowska – Skarbnik Powiatu Legionowskiego
 • Edward Mazurkiewicz – Skarbnik Powiatu Elbląskiego
 • Michał Mróz – Starosta Tucholski
 • Bogdan Polak – Skarbnik Powiatu Olkuskiego
 • Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego
 • Małgorzata Różyło – Skarbnik Powiatu Opolskiego
 • Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego

Komisja ZPP ds. Ustrojowych

 • Ewa Gralik-Żmudzińska – Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
 • Tomasz Kuczyński – Wicestarosta Nowotomyski
 • Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego
 • Mariusz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie

Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 • Grzegorz Aryż – Sekretarz Powiatu Wolsztyńskiego
 • Gabriela Bała – Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
 • Magdalena Buczkowska – Sekretarz Powiatu Poznańskiego
 • Michał Godowski – Starosta Kielecki
 • Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki
 • Stanisław Kossakowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
 • Leonard Krawczyk – Sekretarz Powiatu Częstochowskiego
 • Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
 • Leszek Sarzyński – Sekretarz Powiatu Kaliskiego
 • Paweł Trawkowski – Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie

Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 • Leszek Aleksiejuk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
 • Piotr Alszko – Starosta Sejneński
 • Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski
 • Ilona Bojczuk – Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
 • Józef Kabała – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
 • Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski
 • Jan Adam Kłysz – Wicestarosta Kaliski
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Rafał Konon – Wicestarosta Słupski
 • Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 • Mariusz Kunysz – Sekretarz Powiatu Strzelińskiego
 • Hubert Macioch – Kierownik Referatu Zarzadzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie
 • Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński
 • Leopold Owsiak – Wicestarosta Słubicki
 • Alicja Rutkowska – Wicestarosta Grajewski
 • Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
 • Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
 • Stefan Stachowiak – Wicestarosta Kościański
 • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki

Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Grzegorz Aryż – Sekretarz Powiatu Wolsztyńskiego
 • Wojciech Borecki – Wicestarosta Głogowski
 • Joanna Czakańska – Kierownik PCPR w Pszczynie
 • Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
 • Julian Hermaszczuk – Starosta Chodzieski
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
 • Iwona Koczy – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski
 • Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński
 • Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
 • Zenon Rodzik – Starosta Opolski
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
 • Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)
 • Bernard Turski – Starosta Kościański
 • Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański
 • Adam Zdaniuk – Dyrektor Naczelny ZOZ w Bolesławcu

Komisja ZPP ds. Edukacji, Kultury i Sportu

 • Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki
 • Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
 • Jolanta Jaśkowiak – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie
 • Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski
 • Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
 • Danuta Maćkowska – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
 • Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński
 • Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
 • Jędrzej Schubert – Wicestarosta Międzychodzki
 • Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański
 • Waldemar Wysocki – Starosta Trzebnicki

Komisja ZPP ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

 • Ewelina Ajdyn – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Grajewie
 • Piotr Alszko – Starosta Sejneński
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
 • Hubert Macioch – Kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie
 • Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
 • Franciszek Stawicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
 • Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)

Komisja ZPP ds. Statystyki Publicznej

 • Krystyna Jankowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego

Komisja ZPP ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 • Michał Lorek – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego
 • Antoni Milewski – Sekretarz Powiatu Grajewskiego
 • Adolf Wysocki – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
 • Krzysztof Żebrowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Komisja ZPP ds. Międzynarodowych

 • Ewa Gralik-Żmudzińska – Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
 • Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki
 • Ewa Kubat-Miedzińska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Michał Mróz – Starosta Tucholski
 • Wioletta Przybylska – Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu
 • Waldemar Wysocki – Starosta Trzebnicki