Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Henryk Janowicz
  Starosta Żagański

  Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
  woj. lubuskie

  e-mail główny: starosta.fzg@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiatzaganski.pl

  tel. +48 68 477 79 01
  fax: +48 68 477 79 20

  Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1 subwencji oświatowej
  2 wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1. dotacji przeznaczonej na akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 r.
  2. wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie zwiększenia dotacji Z budżetu państwa dla podopiecznych domów pomocy społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie wyrażenia opinii w zakresie podjętej przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o proponowanych zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020 polegających m.inn. na zmniejszeniu wartości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty prowadzące apteki

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie braku działań w zakresie zmiany uregulowań prawnych dotyczących obowiązków starostów w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń stosowanych w relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29 Słubice-Połupin

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1. wydawania kart zgonu
  2. wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej odwołania Wicestarosty Sulęcińskiego
  3. decyzji o niepodejmowaniu zadań organizowania przewozów użyteczności publicznej, w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym