Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Andrzej Płonka
  Starosta Bielski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Piastowska 40
  43-300 Bielsko Biała
  woj. śląskie

  e-mail główny: starosta.sbi@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: powiat@powiat.bielsko.pl

  tel. +48 33 812 53 00
  fax: +48 33 822 06 72

  Konwent Powiatów Województwa Śląskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  1. funkcjonowania ratownictwa medycznego
  2. poparcia wystąpienia Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej

  Do pobrania

  biel_bia_fina.pdf.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie wypłacenia zaległych należności finansowych na usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych - powódź 2010

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  - warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
  - renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte
  - wydawania kart zgonu

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

  w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie: projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2014
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf