Kontakt

SIEDZIBA

Związek Powiatów Polskich

Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
skr. poczt. 7

tel. +48 22 656 63 34
fax +48 22 656 63 33

NIP: 526 23 53 297

BIURO (adres do korespondencji)

Biuro Związku Powiatów Polskich

33-303 Nowy Sącz
skr. poczt. 87


tel. +48 18 477 86 00
fax +48 18 477 86 11

e-mail: biuro@zpp.pl
www: zpp.pl


Numer konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. 11 1020 2892 0000 5102 0619 1136